Souhlas se zpracováním osobních údajů

Refinancování půjčky

Čestně prohlašuji, že jsem starší 18 let a veškeré informace, které jsem o sobě uvedl/a, jsou pravdivé.

Jsem si vědom/a trestněprávní odpovědnosti v případě, že jsem uvedl/a nepravdivé údaje.

Odesláním on-line formuláře:

Uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona 101/2000 sb. za účelem zpracování žádosti o poskytnutí úvěru,přezkoumání jeho úvěruschopnosti (k řádnému posouzení žádosti o poskytnutí úvěru), prevence podvodů, správy, k předání osobních údajů třetím stranám (poskytovatelům) za účelem posouzení žádosti o úvěr. obchodního vztahu mezi Klientem a SZ a pro šíření obchodních sdělení.

Souhlas se uděluje na dobu 15 let.

Byl/a jsem řádně informován/a o podmínkách zpracování mých osobních údajů a beru na vědomí zejména poučení o:

a. tom, že poskytnutí osobních údajů je třeba k vypracování nabídky na poskytnutí finanční služby, právu nainformace od společnosti SZ o tom, jak jsou mé osobní údaje zpracovávány (může být zpoplatněno do výše nákladů na poskytnutí informací),

b. zprostředkovatel tohoto úvěru je oprávněn nahlížet na aktuální stav plnění závazků Klienta ze smlouvy, jako

zpracovatel, v rámci správy obchodního případu,

c. o tom, že pokud dojde ze strany SZ s k porušení povinností uložených zákonem, nebo budu mít takové podezření, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat SZ, aby:

i. se zdržela protiprávního jednání a odstranila závadný stav,

ii. provedla opravu osobních údajů, tak aby byla správné a přesné,

iii. byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům.

d. o mém právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Uděluji souhlas zasíláním obchodních sdělení od SZ, obsahujících informace o nabídkách a akcích, které jsou zasílány prostřednictvím e-mailu, SMS, pošty nebo sdělovány telefonicky. Souhlas se uděluje na dobu 15 let.

Tento souhlas můžu kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@czfinance.cz

Bez poplatků předem

Bez poplatků předem

Nikdo po Vás nebude chtít předem žádné registrační poplatky. Naše služby jsou bez skrytých poplatků.

Na rychlosti záleží

Rychlé jednání

Víme, že na rychlosti záleží a proto se snažíme proces schválení maximálně urychlit.

Pomůžeme vám

Odborné poradenství

Naše mnohaleté zkušenosti zúročujeme v poradenství. Pomůžeme vám zorientovat se ve světě financí.